เอกสาร
เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.006 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 216 ครั้ง
อ่านแล้ว : 259 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300