เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว862 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว862 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบบ GFMIS

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.077 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 210 ครั้ง
อ่านแล้ว : 563 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300