เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.05 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 327 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1063 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300