เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1372 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1372 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.17 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 202 ครั้ง
อ่านแล้ว : 235 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300