เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1448 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏิบัติงาน
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 เมษายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1448 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏิบัติงาน
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.559 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 893 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1207 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300