เอกสาร
ด่วนที่สุด ถึง สพป. และ สพม. ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 เมษายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ถึง สพป. และ สพม. ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ)
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

ไฟล์ EXCEL ดังแนบ

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1389 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300