เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1674 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 เมษายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1674 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.851 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 604 ครั้ง
อ่านแล้ว : 891 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300