เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1941 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 556 (ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าธรรมเนียมศาล)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1941 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 556 (ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าธรรมเนียมศาล)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.259 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
อ่านแล้ว : 196 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300