เอกสาร
ที่ ศธ 04002/1919 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 554 (ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2) (ฉบับแก้ไข)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/1919 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 554 (ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2) (ฉบับแก้ไข)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.07 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 314 ครั้ง
อ่านแล้ว : 407 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300