เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1945 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 557 (ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1945 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 557 (ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.205 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 223 ครั้ง
อ่านแล้ว : 235 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300