เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1994 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7 (งบกลางรายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1994 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7 (งบกลางรายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560)
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สพป.)

รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สมพ.)

รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ร.ร.หน่วยเบิกจ่าย)

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1174 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300