เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2391 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 627 (ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.62 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2391 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 627 (ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.62 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.034 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 149 ครั้ง
อ่านแล้ว : 166 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300