เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2389 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 625 (ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทำหน้าที่ครูแนะแนว)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2389 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 625 (ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทำหน้าที่ครูแนะแนว)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.158 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
อ่านแล้ว : 155 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300