เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2404 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 635 (ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพฐ. วันที่ 22-24 พ.ค.62 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2404 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 635 (ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพฐ. วันที่ 22-24 พ.ค.62 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.188 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
อ่านแล้ว : 149 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300