เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2405 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 613 (ค่าสาธารณูปโภค ให้ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ หนองบัวลำภู)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2405 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 613 (ค่าสาธารณูปโภค ให้ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ หนองบัวลำภู)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.142 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
อ่านแล้ว : 127 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300