เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2410 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 628 (ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2410 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 628 (ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.894 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
อ่านแล้ว : 96 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300