เอกสาร
รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ ที่ ศธ 04002/ว2529 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562  (สพป.สพม.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือนำ ที่ ศธ 04002/ว2530 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือนำ ที่ ศธ 04002/ว2531 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.ศศ. ร.ร.ศส.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 929 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300