เอกสาร
ด่วนที่สุด ถึง ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 3 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 27 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ถึง ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 3 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

ไฟล์ Excel

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1029 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300