เอกสาร
ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (ทวงครั้งที่ 2)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (ทวงครั้งที่ 2)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.069 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 277 ครั้ง
อ่านแล้ว : 320 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300