เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2887 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 736 (ค่าบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ของ ร.ร.
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2887 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 736 (ค่าบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ของ ร.ร.
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.278 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 319 ครั้ง
อ่านแล้ว : 337 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300