เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2915 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 719 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ก.ค.-ก.ย.62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2915 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 719 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ก.ค.-ก.ย.62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.801 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 543 ครั้ง
อ่านแล้ว : 466 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300