เอกสาร
ที่ ศธ 04002/2889 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 729 (ค่าตอบแทน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/2889 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 729 (ค่าตอบแทน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.352 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 367 ครั้ง
อ่านแล้ว : 309 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300