เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2964 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 12 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2964 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.401 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
อ่านแล้ว : 258 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300