เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002988 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อมูลเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002988 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อมูลเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.05 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 293 ครั้ง
อ่านแล้ว : 427 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300