เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3007 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 745 (ค่าใช้จ่ายเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3007 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 745 (ค่าใช้จ่ายเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.22 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
อ่านแล้ว : 252 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300