เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว2995 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงปบระมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 753 (สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว2995 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงปบระมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 753 (สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.213 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
อ่านแล้ว : 165 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300