เอกสาร
ที่ ศธ 04002/3015 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 766 (ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 และปรับปรุงซ่อมแซมฯ ให้ ร.ร.บ้านเหล่านาดี)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/3015 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 766 (ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 และปรับปรุงซ่อมแซมฯ ให้ ร.ร.บ้านเหล่านาดี)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.264 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
อ่านแล้ว : 176 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300