เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3016 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 760 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3016 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 760 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.139 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 284 ครั้ง
อ่านแล้ว : 316 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300