เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 กรกฏาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.093 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 315 ครั้ง
อ่านแล้ว : 413 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300