เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3241 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 1 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3241 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.372 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 353 ครั้ง
อ่านแล้ว : 619 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300