เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณ" ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-23 ส.ค.62
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณ" ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-23 ส.ค.62
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.151 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 378 ครั้ง
อ่านแล้ว : 481 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300