เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3484 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 893 (ค่าเดินทางประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาข้าราชการครู ครั้งที่ 1)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3484 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 893 (ค่าเดินทางประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาข้าราชการครู ครั้งที่ 1)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.204 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 175 ครั้ง
อ่านแล้ว : 171 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300