เอกสาร
ที่ ศธ 04002/3470 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครัังที่ 887 (โครงการศึกษาสภาพการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/3470 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครัังที่ 887 (โครงการศึกษาสภาพการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.152 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 174 ครั้ง
อ่านแล้ว : 152 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300