เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 26 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย)
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

บัญชีแนบท้าย (Exel)

คู่มือรายงาน

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1262 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300