เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 961 (รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และซ่อมรถบัสพระราชทาน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 5 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 961 (รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และซ่อมรถบัสพระราชทาน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.474 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 143 ครั้ง
อ่านแล้ว : 218 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300