เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3919 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 962 (เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 5 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3919 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 962 (เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.293 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 372 ครั้ง
อ่านแล้ว : 567 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300