เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3946 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 963 (โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษาสังกัด สศศ.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 6 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3946 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 963 (โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ของสถานศึกษาสังกัด สศศ.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.804 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 196 ครั้ง
อ่านแล้ว : 239 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300