เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3956 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 965 (การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้หลักสูตรครูมอนเทสซอรี ระัดบปฐมวัยอายุ 3-6 ปี รุ่นที่ 5
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 6 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3956 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 965 (การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้หลักสูตรครูมอนเทสซอรี ระัดบปฐมวัยอายุ 3-6 ปี รุ่นที่ 5
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.629 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 263 ครั้ง
อ่านแล้ว : 330 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300