เอกสาร
ที่ ศธ 04002/3982 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 968 (โครงการประกวดสื่อและนัวตกรรมของครูนักเรียนและโรงเรียนปีการศึกษา 2562)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/3982 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 968 (โครงการประกวดสื่อและนัวตกรรมของครูนักเรียนและโรงเรียนปีการศึกษา 2562)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.132 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 309 ครั้ง
อ่านแล้ว : 432 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300