เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4006 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว423 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4006 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว423 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.108 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 461 ครั้ง
อ่านแล้ว : 510 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300