เอกสาร
แจ้งการเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ และ แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งการเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ และ แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.198 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 170 ครั้ง
อ่านแล้ว : 252 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300