เอกสาร
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว98 ลว.10 ก.ย.62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว98 ลว.10 ก.ย.62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.056 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
อ่านแล้ว : 264 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300