เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4513 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เป็นหนี้สหกรณ์ ฯ (ส่งภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 3 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4513 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เป็นหนี้สหกรณ์ ฯ (ส่งภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.064 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 932 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1262 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300