เอกสาร
เอกสารสำรองเงินประเภท CX ที่ได้รับการยกยอดจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เอกสารสำรองเงินประเภท CX ที่ได้รับการยกยอดจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.189 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 237 ครั้ง
อ่านแล้ว : 316 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300