เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.155 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 418 ครั้ง
อ่านแล้ว : 438 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300