เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4611 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่มียอดติดลบในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4611 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่มียอดติดลบในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.684 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 266 ครั้ง
อ่านแล้ว : 292 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300