เอกสาร
เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 แห่ง ที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ KRS รอบที่ 2 (12 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.3
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 17 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 แห่ง ที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ KRS รอบที่ 2 (12 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.3
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.085 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 562 ครั้ง
อ่านแล้ว : 539 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300