เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.151 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 283 ครั้ง
อ่านแล้ว : 356 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300