เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

ยืนยันยอดเงินฝากคลัง-A004 ณ 30 ก.ย.62 (LINK)

รายงานยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง

รายงานความเคลื่อนไหวทุกหน่วยเบิก 30 ก.ย.62

rpt018 ทุกหน่วยเบิก 30 ก.ย.62

 

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2922 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300