เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.666 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 760 ครั้ง
อ่านแล้ว : 993 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300